Meddelarfrihet och källskydd

Medverkar i senaste numret av Advokaten med ett tema om meddelarfriheten. Sammanställningar, intervjuer, historik, bakgrund med mera finns att läsa här.

Tags: , , ,