Axberger

You are currently browsing articles tagged Axberger.


Alla selektiva stödformer för press, böcker, webbplatser bör bort. Staten ska bära ögonbindel och istället ge generella och generösa villkor för medier som arbetar under TF och YGL. Ge inte regeringen fler ”politiska verktyg” som kulturministern beställt utan färre
. Artikel i dag på Expressen.se

negative connotations (1) . viagra pill Comprehensive Sexual, Medical &.

. Även här.

Tags: , , ,

Medverkar i senaste numret av Advokaten med ett tema om meddelarfriheten.

Sammanställningar, intervjuer, historik, bakgrund med mera finns att läsa här.

Tags: , , ,