Framtidens medieetiska självreglering

Tiden för att lämna synpunkter på mitt förslag till ett utvidgat och stärkt medieetiskt självsanerande system har nu gått ut.

Först ut är Timbros Medieinstitut som offentliggjort sin syn på min skiss till ett framtida medieetiskt självsanerande system . Yttrande som finns att läsa här eller här. Yttrandet är i positivt till förslagen men anser att de inte går tillräckligt långt när det gäller juridiska personers möjligheter att få upprättelse när de utsatts för en publicitetsskada.

Sim (O), Institutet för Mediestudiers remiss finns att läsa här eller här.