utgivningsbevis

You are currently browsing articles tagged utgivningsbevis.

Artikel i dagens Expressen (Expressen) om att grundlagsfästa rätten för alla bofasta i Sverige att få vara utgivare t.e.x för webbplatser. Och därmed utesluta möjligheten att med ett enkelt riksdagsbeslut begränsa rätten för utländska medborgare som har sin hemvist i Sverige.

 

Tags: , , , , ,

I dag inlägg på DN debatt/ om en lucka tryckfrihetsförordningen. Utländska medborgare bosatta i Sverige kan vara utgivare för dagstidning som t.ex. DN men de kan inte få sina webbplatser skyddade av yttrandefrihetsgrundlagarna. För att beviljas utgivningsbevis för en webbplats krävs att man är svensk medborgare. Artikeln kan också läsas här.

Den ny tillsatta Yttrandefrihetskommittén bör få ett tilläggsdirektiv för att rätta till skevheten och samtidigt stärka distributionsplikten.

Tags:

Spalt i Borås Tidning om Lexbasem. Försöker värna rätten för alla att skaffa sig utgivningsbevis för sina webbplatser. Kan läsas här också.

Tags: ,