etableringsfrihet

You are currently browsing the archive for the etableringsfrihet category.

Intervju om tryck- och yttrandefriheten i Folket i Bild/kulturfront,FiB/K. Den tidning där jag medverkande för ett antal år sedan. Finns även här som pdf-fil FiB/k.

Tags: , ,

Publicistklubben har yttrat sig över Medieutredningen. PK kritiserar bland annat utredarens förslag att ett framtida mediastöd ska vara kopplat till innehållet. PK markerar också att det är oförenligt med PK syfte och tradition att ingå i en nämnd som skulle få allmänna förvaltningsuppgifter och utöva myndighet. PK remiss SOU 2016_80

Idag artikel i SvD om hur en före detta statlig utredare och därmed myndighetsföreträdare talar maktspråk. SvD kan även läsas här.

Tags: