Presstödet och etiken

Artikel i Sydsvenskan att staten börjat granska innehållet i medier som söker mediestöd.