Nya tider

You are currently browsing articles tagged Nya tider.


Intervju om tryck- och yttrandefriheten i Folket i Bild/kulturfront,FiB/K
. Den tidning där jag medverkande för ett antal år sedan

b. Hypertensionperipheral resistance bringing about tremendous increase viagra pills.

. Finns även här som pdf-fil FiB/k
.

Tags: , ,


Att debattera med företrädare för ideologier man starkt ogillar kan tyckas meningslöst. Det är det sannolikt också i så motto att den ideologiskt hårdnackade kärnan inte så lätt låter sig övertygas. Men att debattera med är också att debattera mot det de står för

important bearing on diagnosis and treatment cialis generic for ED..

. Det är sannolikt det effektivaste sättet att minimera deras stöd hos allmänheten.

Hållningen kan också uttryckas som att man ska föra samtal med arbetskamrater, vänner, grannar eller andra i ens närhet när det gäller t.ex. allas lika värde, debattera med företrädare och lagföra de som begår brottsliga gärningar.

Debatten om Nya Tiders deltagande på bokmässan i september handlar ytterst om just samtal, debatt och lagföring. Att enbart använda munkorg och batong har aldrig varit en väg mot upplysning. Här artikel i ämnet på Expressen kulturNya Tider, Expressen 2017-04-28.

Tags: ,