februari 2014

You are currently browsing the monthly archive for februari 2014.

I dag artikel i Expressen om ”min” gamla tidning Riksdag & Departement. Kan även läsas som pdf-fil R&D.

Enda skillnaden mellan public service företagen och R & D är att det mellan SVT, SR och UR och ägarna finns ett filter i form av en stiftelse. Den skapar distans mellan ägarna (svensk folket representerat av riksdagen) och publicistiken. Men riksdagen styr och ger ramarna genom lagar, sändningstillstånd och anslagsvillkor.

Att låta R & D bli ett rent public serviceföretag skull stärka tidningen även om ägarformen under mina år som utgivare inte var ett problem. Ägarna uppträdde professionellt och respekterade tidningens självständighet. De enstaka försöken att näpsa redaktionen som gjordes var hanterbara. Det gällde bland annat frågan om publiceringen av ledamotsregistret och publiceringen av en annons för spelbolaget Ladbrokes.

Om riksdagen överlåter utgivningsbeviset till stiftelsen och sänder med fem miljoner extra under låt oss säga tre års tid skulle riksdagsstyrelsen varma önskan att skydda titeln R & D också utsträckas till att gälla det namnet står för.

Tags:

Paul Frigyes bok drogs in och återutges inte.

Herman Lindqvist har fått två böcker indragna men återutgivna i tvättat skick.

Hanne Kjöllers bok klarade från indragning med ett rättelseblad men har en stämning för förtal hängande över sig.

Olika falla ödets lotter. Men gemensamt är att böckerna gett en frisk debatt i sak och en nyttig diskussion om källkritik samt frågan om ansvar och hur det ska utkrävas.

Diskussion räcker långt. Exemplet Call Girl är belysande. Debatten formligen föste filmarna tillbaka till klipprummet för att ta bort sekvenserna där filmens Olof Palme utmålades som pedofil. Familjen fick upprättelse utan domstolsprövning.

Att dra in för att revidera och ge ut på nytt är ingen skam även om det må vara skämmigt. Att inte ge ut på nytt framstår som skamligt.

I dag en artikel på Expressens kultursida.

Tags:

Journalisten har uppmärksammat mitt förslag att advokater pro-bono bör välja ut ett antal publiceringar av domar på Lexbase och väcka enskilt åtal. Det borde inte vara svårt att bland anmälningarna till JK välja ut några solklara fall av förtal, där personer utan att det är försvarligt utpekas som brottslingar.

Tags: ,

Det är nödvändigt och självklart att det krävs ett samarbete över nationsgränserna mot terrorism, ekonomisk brottslighet etc. Samarbetet kräver samordning men det finns gränser. I ett antal förslag och beslut går regeringen respektive riksdagen för långt. Grundläggande konstitutionella värden vi sagt oss vilja värna naggas i kanten. Har skrivit artikel i dagens Expressen. Kan läsas även här.

Tags:

Spalt i Borås Tidning om Lexbasem. Försöker värna rätten för alla att skaffa sig utgivningsbevis för sina webbplatser. Kan läsas här också.

Tags: ,