Lexbase förtalar


Journalisten har uppmärksammat mitt förslag att advokater pro-bono bör välja ut ett antal publiceringar av domar på Lexbase och väcka enskilt åtal

understanding of the condition, the results of theCardiovascular buy viagra online.

. Det borde inte vara svårt att bland anmälningarna till JK välja ut några solklara fall av förtal, där personer utan att det är försvarligt utpekas som brottslingar.

Tags: ,