massmedia

You are currently browsing articles tagged massmedia.

Artikel i Expressen om ”min” gamla tidning Riksdag & Departement. Kan även läsas som pdf-fil R&D.

Enda skillnaden mellan public service företagen och R & D är att det mellan SVT, SR och UR och ägarna finns ett filter i form av en stiftelse. Den skapar distans mellan ägarna (svensk folket representerat av riksdagen) och publicistiken. Men riksdagen styr och ger ramarna genom lagar, sändningstillstånd och anslagsvillkor.

Att låta R & D bli ett rent public serviceföretag skull stärka tidningen även om ägarformen under mina år som utgivare inte var ett problem. Ägarna uppträdde professionellt och respekterade tidningens självständighet. De enstaka försöken att näpsa redaktionen som gjordes var hanterbara. Det gällde bland annat frågan om publiceringen av ledamotsregistret och publiceringen av en annons för spelbolaget Ladbrokes.

Om riksdagen överlåter utgivningsbeviset till stiftelsen och sänder med fem miljoner extra under låt oss säga tre års tid skulle riksdagsstyrelsen varma önskan att skydda titeln R & D också utsträckas till att gälla det namnet står för.

Tags: