förtaol

You are currently browsing articles tagged förtaol.


Journalisten har uppmärksammat mitt förslag att advokater pro-bono bör välja ut ett antal publiceringar av domar på Lexbase och väcka enskilt åtal. Det borde inte vara svårt att bland anmälningarna till JK välja ut några solklara fall av förtal, där personer utan att det är försvarligt utpekas som brottslingar.

Tags: ,