februari 2013

You are currently browsing the monthly archive for februari 2013.

Ännu ett exempel på den dessvärre många gånger utbredda okunnigheten vad gäller allmänhetens tillgång till allmänna handlingar i Sveriges kommuner. I det här fallet Örkelljunga. Läs och lyssna här.

I dag publicerade Expressen hovets anmälan till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Det gäller den omdiskuterade bilden på Kungen och hans vänner som äter pizza och där Drottningen försöker skura bort ett hakkors i form av en intarsia i parketten.

Anmälan avser Drottningens roll på bilden. Jag har tidigare i bl.a. Expressen, Dagens Juridik och Svenska Dagbladet, (länk till SvD finns här) skrivit om bilden och berördas möjligheter att få rätt. Se också tidigare blogginlägg. Enligt min uppfattning får den anses utgöra ett inlägg i debatten om Drottningens sätt att hantera sin pappas förflutna som ryms inom en vid samhällsdebatt. Frågan om Drottningens till en början överslätande inställning till pappans medlemskap i nazistpartiet och den senare tillsatta utredningen måste kunna diskuteras. Det var strongt av Drottningen och hovet att ta debatten. Men träder man ned från tronen och ut på den offentliga arenan får man finna sig i att få sina handlingar och slutsatser ifrågasatta även när det inte gäller det officiella uppdraget. Det skedde också på en akademisk nivå mellan historiker. Men det ska vara möjligt att även samhällsfrågor avhandlas inte bara i polerade och varsamma former utan också rått och rakt. Satir ska bita och skaka om. Men att hävda att något är konst eller satir ger inget fribrev för att säga vad som helst. Yttrandefrihetens gränser sätts av riksdagen i form av lagar. Medierna har därutöver antagit än strängare regler för att skydda enskilda från oförsvarliga publicitetsskador.

Det är till PO och den nämnd som ytterst avgör om något brutit mot god publicistisk sed som alla, hög som låg, drottning eller städerska, har möjlighet att utan ekonomiska risker och utan att risk att på grund av anmälan tvingas genomlida samma publicering igen.

En prövning av PO och i nämnden som slutar i att en publicering inte klandras blir som regel inte offentlig. Så är det tänkt. Men det är en regel som Expressen ifrågasätter när det gäller offentliga personer. Jag har svårt att förstå den inställningen. I Expressens tv-sändning under dagen sade jag att det var ett ”dumt” beslut, läs och lyssna här, eftersom det i värsta fall kan innebära att enskilda drar sig för att göra anmälningar.

Att låta PO och PONs prövning ha sin gång i det tysta innebär inte att det är omöjligt för Expressen och andra att diskutera sakfrågan. För det är väl den som är intressant inte att kölhala hovet för att det använder de möjligheter som står till buds för att försöka nå upprättelse för något de uppfattar som kränkande? I vart fall tre gånger tidigare har medlemmar av hovet använt denna möjlighet och fått rätt utan att det ifrågasatts. Det vore synd om det inträffade skulle få hovet att avstå från att göra PO anmälningar i fortsättningen. Det gagnar ingen, allra minst den självsanerande verksamheten. Däremot bör väl hovet noga överväga vilka anmälningar som är meningsfulla att göra. De fallen där hovet fått rätt har inte gällt något som en medlem av hovet gjort eller underlåtit att göra utan där deras person använts på ett falskt och oförsvarligt sätt eller där medierna spekulerat i frågor som varit av känslig natur.

Carl Bildt är inte känd för att fega ur. Men när det gäller att leva upp till offentlighetsprincipen och att göra UD:s handlingar tillgängliga för allmänheten via ett fungerande diarium letar han syndabockar, uppåt och nedåt. Artikel i Journalisten som kan läsas här och här.

Företrädare för medierna, debattörer och även jurister brukar tala om den grundlagsskyddade yttrandefriheten. De menar då regleringen i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det är feltänkt och farligt. Därutöver finns en allmän yttrandefrihet som också den har grundlagsskydd men då enligt regeringsformen och Europakonventionen. Att bara tala om den särskilt reglerade yttrandefriheten kan leda till att den ses som och blir behandlad som ett särintresse bland andra.

Jag har i dag en artikel i Expressen om hur ett skydd för den allmänna yttrandefriheten innebär ett värn för den särskild reglerade i TF och YGL och givetvis vice versa. Läs artikeln här eller här.

Debatt i SvT tog i torsdag upp näthatet. Det drabbat främst kvinnor och består av hotande och hetsande yttranden samt sexuellt ofredande och ärekränkning. Ett angeläget ämne som också rymmer frågan om vilka åtgärder samhället bör och kan vidta utan att det går ut över yttrandefriheten. Frågeställningen kan tyckas enkel men avvägningen mellan dessa två intressen är inte helt lätt och inte blir det lättare av att vissa också betraktar privatlivskränkningar som näthat. Inte lätt alltså och fullständigt hopplöst att reda ut med några one-liners i ett debattprogram. Därmed inte sagt att programmet var värdefullt. Ni kan se inslaget här.

”Niding”. Ett starkt ord avsett att förklena, ja närmast förnedra någon. Ett ord som ska användas med urskillning. Jag har använt det om skaparna av filmen Call girl i en artikel på dagens kultursidor i Expressen. Jag ska villigt tillstå att det kändes skönt, ja närmast lustfyllt. Inte för att det var njutbart att gå hårt åt skickliga filmmakare utan för att dra en lans för den fria debatten. Släpper man loss krafter och idéer får man också se till att stå upp för dem när de ifrågasätts. Nu förväntar jag mig att Filminstitutet tar upp handsken. Du kan läs artikeln här eller här.

Tunga juridiska instanser som JO, flera hovrätter, Datainspektionen och Advokatsamfundet anser inte att mediernas etiska självprövning och självrannsakan är tillräcklig. Med olika intensitet anser de att det behövs en straffbestämmelse mot integritetskränkande yttranden.

De underkänner Yttrandefrihetskommittén slutsats att det inte behövs en sådan bestämmelse för medier som arbetar i skydd av den särskilt starkt reglerade yttrandefriheten. Jag har skrivit en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats. Läs den här.