januari 2013

You are currently browsing the monthly archive for januari 2013.

Har skrivit några artiklar i senaste numret av Advokaten om domskrivning. Artiklarna finns att läsa här eller här här.

Publicistklubben i Väst arrangerade en debatt om filmer om döda stora män. Männen är Olof Palme och Torgny Segerstedt och filmerna Call Girl och Dom över död man.

Det blev en diskussion om vad man får göra och vad man bör göra. Utpekandet av Olof Palme i Call Girl som pedofil är brottsligt om filmskaparna inte kan visa att uppgiften är sann eller att i de i vart fall hade skälig anledning att tro det. Det är en skam att utgivaren för Call Girl inte deltar i debatten. Det tyder på att de inte har någon substans bakom sina påståenden. Upp till bevis eller klipp bort sekvensen. En klippning skulle vara hederlig och kanske också rendera en Guldbagge nästa år i kategorin Bästa klipp. Debatten kan ses här.

ICA handlaren i Kaxås, Bo Oskarsson, har trakasserats på flera webbplatser för att han välkomnade tre syriska familjer till byn. Lyssna på inslaget i Studio 1 där han berättar.

Våren 1999 skulle de första flyktingarna från Kosovo komma till Säffle i Värmland. Jag var då chefredaktör för Säffle Tidningen och bestämde mig för att tidningen skulle anslå tonen. Samma dag flyktingarna kom publicerade jag en ledare  i tidningen på albanska och svenska.

Säffle var inte befriat från rasister och personer som var skeptiska till invandrare. Men jag kan inte minnas att jag utsattes för några påtagliga hot. Några få kritiska insändare som trots allt var publicerbara är vad jag kommer ihåg av motreaktionerna.

Det kanske låter överdrivet eller rent av skrytsamt. Men jag tror att tidningen satte nivån på diskussionen. Tidningen drog med sig andra som genom olika arrangemang visade att de var beredda att i vart fall ge flyktingarna en tillfällig tillflyktsort.

En sådan generös inställning utesluter inte, får inte utesluta, en rak och tuff diskussion om invandringspolitiken och heller inte leda till att vi sopar de stora integrationsproblem som finns under mattan.

Distributionen av yttranden är den svagaste länken mellan den som yttrar sig och mottagaren. Det är också där som stöten satts in mot yttranden som inte ansett lämpliga.

De trafikanstalter, distributörer, som har tillstånd att bedriva postverksamhet i landet har en central funktion. Men Posten AB gillar inte läget. Bolaget ser mer till affärsintresset än till samhällsintresset. Här artikel publicerad i Journalisten i veckan.

Jag har fått mothugg när det gäller värnet av den personliga integriteten. Därtill kommenterar Sigfrid Leijonhufvud att JK valde att inte åtala utgivarna för filmen Call Girl. Läs Leijonhufvuds inlägg i Journalisten här och min replik här. Bägge inläggen finns också att läsa här.

Systemet med juryprövning i yttrandefrihetsmål mår bra av att antalet åtal inte blir för få. Å andra sidan ”löses” de flesta meningsmotsättningar bäst i en öppen debatt. Nu blir det ingen prövning om filmen Call Girl förtalat Olof Palme vilket på sätt och vis är beklagligt. Men det hedrar familjen Palme att de öppet förklara att debatten gett dem rätt.

Den skam som Call Girl smetar över Olof Palmes minne har nu istället drabbat filmskaparna. Jag har skrivit en artikel i Expressen med anledning av ett inlägg från familjens advokater. Artikeln kan läsas här eller här. Advokaternas inlägg på DN-debatt hittar du här.

Det blir inget allmänt åtal mot utgivaren av filmen Call Girl. JK har fattat ett klokt beslut som värnar yttrandefriheten.

Jag har skrivit en artikel i Expressen där jag nämner några tidigare åtal som JK drivit, finns att läsa här eller här.

Har skrivit i Dagens Juridik om kravet på att införa en straffbestämmelse om integritetskränkningar inom TF och YGL.

Men det är också hög tid att slå ett slag för den allmänna yttrandefriheten. Det vill säga den som är reglerad i Regeringsformen och som miljoner svenskar använder för att säga sin mening inte minst i bloggar och på webbplatser. Faran är att allt tal om ständiga och grova kränkningar leder till att regeringen rusar iväg utan att närmare reflektera över yttrandefrihetsintresset. Artikeln finns att läsa här eller här.

Datainspektionen vill införa en bestämmelse som kriminaliserar grova integritetskränkningar. Det låter enkelt och för många som en självklarhet. Men petar man lite i frågan blir det inte så enkelt som myndigheten framställer det i sitt yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande.

Dessvärre är Datainspektionen inte allena om att förorda en brottsbestämmelse som omfattar såväl de grundlagsskyddade medierna som de webbsidor m.m. som saknar grundlagsskydd. Det torde ge de inom regeringen ny energi för att införa en bestämmelse. Men det underlag som finns i dag anser jag inte räcker till för att motivera en ny lagbestämmelse.

När det gäller det grundlagsskyddade området har kommittén gjort en genomgång. Antalet kränkningar är få och av de fall som granskats skulle sannolikt endast något enstaka bli fällt i en domstol enligt en bestämmelse om ”grova integritetsintrång”.

När det gäller det icke grundlagsskyddade området finns ingen ordentlig genomgång om vilka kränkningar som förekommer, hur ofta och inte minst hur de bestämmelser som finns i dag används och kan användas. Det måste kartläggas om man ska ta lagstiftningsarbetet på det allvar det förtjänar. Ska man hitta åtgärder som är väl avvägda dvs. motiverade, försvarliga och proportionerliga måste man veta vad man vill komma åt och hur vanligt förekommande det är. Det duger inte att svepande som DI motivera en lagbestämmelse med att man dagligen får kontakt med personer som känner sig kränkta.

Visst finns det luckor. Själv har jag föreslagit att man ska jämställa hemligt fotografering med olovlig avlyssning för att komma tillrätta med de djupt kränkande fotograferingar som förekommit i duschar (fallet med styvpappan), offentliga toaletter (Vetekattenfallet) och omklädningsrum (polisen). I dessa fall har någon riggat upp en kamera och därefter lämnat platsen. Men här handlar det om själva inhämtningen av information (anskaffning) och inte publicering vilket ett integritetsbrott inte skulle komma åt.

Jag har kommenterat DI:s förslag i bl.a. Journalisten och DN.

Tidningarna Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland har gjort en enkät bland lokalpolitikerna om deras syn på ett antal yttrandefrihetsfrågor. Kunskaperna är förväntat låga.

Läs sid 1 och sid 2 ur ÖA.