Covid-19 spridning inom äldrevården har fått ett stort antal kommunalpolitiker och kommunala chefer att anmoda anställda att hålla medial-distans, att inte prata med medierna. Dessa föreskrifter, ibland lite försåtligt inlindade ibland burdust rättframt, strider mot meddelarfriheten. Tillsammans med felaktiga tolkningar av bestämmelserna om patientsekretess och riskanalys begränsar de rätten till insyn

therapy and the subsequent resumption of sexual activity iswill be important determinants in defining and diagnosing viagra pills.

. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp arrangerade en zoom konferens, finns att se via länk nedan.

Journalistförbundets zoomkonferens 20200527