Censuren och mänsklighetens framåtskridande

Censur och hindrande åtgärder hindrar och försinkar mänsklighetens utveckling. I dag en mer allmänt hållen artikel om tryck och yttrandefrihetens betydelse på DN kulturdebatt.

Kan även läsas som pdf-fil här.

Tags: