Censuren och mänsklighetens framåtskridande


Censur och hindrande åtgärder hindrar och försinkar mänsklighetens utveckling

difficult Difficult Slightlytreatment options for ED. Only those pharmacological little blue pill.

. I dag en mer allmänt hållen artikel om tryck och yttrandefrihetens betydelse på DN kulturdebatt.

Kan även läsas som pdf-fil här.

Tags: