FMV

You are currently browsing articles tagged FMV.

Aj aj…

Chefs JO har inga invändningar mot FMV:s visselblåsarsystem. Ett system jag betecknat som rena bondfångeriet och inte hör hemma i myndighetssverige.

Min anmälan och FMV:s yttrande. Chefs JO:s beslut samt intervju i Journalisten.

Tags: , ,

Istället för att vårda och värna meddelarfriheten skapar nu den ena svenska myndigheten efter den andra visselblåsarfunktioner. Men den uppgiftslämnare som vill garanteras anonymitet bör inte använda funktionen utan vända sig till medierna. I dag en artikel på SR-Medieormen eller läshär.

Tags: , , ,