Visselblåsare utan meddelarskydd

Istället för att vårda och värna meddelarfriheten skapar nu den ena svenska myndigheten efter den andra visselblåsarfunktioner

than half sildenafil Alcohol abuse.

. Men den uppgiftslämnare som vill garanteras anonymitet bör inte använda funktionen utan vända sig till medierna.

Artikel på SR-Medieormen eller här.

Tags: , , ,