förtal

You are currently browsing the archive for the förtal category.

Intervju i Expressen-TV om att JK inte väcker allmänt åtal för förtal mot Aftonbladet. Ett väntat och klokt beslut, lyssna på inslaget: expressen tv

Har skrivit en analys för Medievärldens premiumtjänst om Justitiekanslerns syn och användning av underättelseförfarandet och allmänt åtal för förtal.