december 2012

You are currently browsing the monthly archive for december 2012.

Sven Hedin spelade roll som nyttig under andra världskriget. En negativ roll. Läs här eller här.

Som väntat kom så ett förslag för att kriminalisera kränkande fotografering. Lagrådsremissen från regeringen lämnar mycket övrigt att önska. 

Jag har skrivit ett debattinlägg i Expressen som finns att läsa här och här.

Ytterligare ett privat företag som finansieras med offentliga medel har nu deklarerat att ”meddelarfrihet” råder för de anställda. Den här gången är det AkadeMedia.

Läs artikel publicerad i Expressen här.

Det råder ingen tvekan om att statsministern i filmen Call Girl ”är” Olof Palme. Familjen Palme har begärt att JK ska väckta åtal för förtal av avliden. Åtalet skulle bli allmänt och riktas mot utgivaren för Call Girl. Samhället ska som huvudregel inte blanda sig i förtalsdispyter mellan enskilda. Det bör enligt min uppfattning gälla i det här fallet.

Det är vanskligt att försöka förutse utfallet i ett yttrandefrihetsmål. Det blir en spekulation. Men som det ser ut verkar förutsättningarna för familjen Palme att värna minnet av Olof Palme genom att väcka enskilt åtal vara goda. En fällande dom skulle stoppa filmen tills den ev

. klippts om. Men allt kan ställas på huvudet i en rättegång och juryn ska hellre fria än fälla och mer se till syftet med en framställning än hur orden faller. I dagens Expressen har jag en artikel i frågan. Går att läsa här och här.

När jag arbetade på DN:s ledarredaktion 2003 kom jag i kontakt med Göran Lambertz första gången. Han ville träffas för att diskutera en artikel jag skrivit om det s.k. styckmordet. Jag hävdade och hävdar än i dag att de två läkarna är utsatta för ett övergrepp, närmast ett justitiemord.

Göran ville veta hur jag resonerade. Den Justitiekansler (JK) jag träffade och också lärde känna var en empatisk person. En person som drevs av ett rättspatos och mer såg till människorna än paragraferna vilket också gjorde honom till en annorlunda och kontroversiell, JK. Jag minns också att jag på DN skrev en artikeln om hans oro för de alltfler rättshaveristerna och att han befarade att rättssystemet genom sitt bemötande själv ”producerar” personer vars hela liv cirkulerar kring en verklig eller inbillad oförrätt.

Jag skrev också senare den första artikeln där han hävdade att det sitter oskyldiga i svenska fängelser. Artikeln publicerades bl.a. i Östgöta Correnspondenten och Mariestads Tidningen och senare även i en något annan version i Advokaten. Artikeln kan läsas här. Denna hans inställning resulterade i att han tog initiativet till ett rättssäkerhetsprojekt som fick den mer rättvisande rubriken ”Felaktigt dömda”. Ett viktigt initiativ och en viktig rapport som också följdes upp strax innan Göran Lambertz slutade som JK.

Jag skriver dessa rader för att flera hört av sig och vill läsa min artikel som skymtade förbi i Uppdrag Granskning på onsdagen. Men också för att poängtera att när vi bedömer en enskild människans livsgärning blir det fel och ojust mot personen och vår historia att inte se helheten.

UD visar sig vara sämst i klassen (läs Rosenbad) när det gäller att leva upp till kraven på öppenhet. Det är Riksdag & Departement som undersökt departementens förmåga att leva upp till grundlagens krav att en begäran att få del av allmänna handlingar ska handläggas skyndsamhet. Läs R&D:s undersökning här och uppföljningen på svt.se här.

Dessvärre är det inget nytt under solen.

Demokratiminister Britta Lejon kämpade tappert och startade kampanjen Öppna Sverige. Men inte mycket verkar ha förändrats till det bättre. Ständigt kommer kvantitativa undersökningar om hur illa det är ställt med öppenheten och alltför ofta dyker det upp exempel på flagranta misstag, missgrepp och rent missbruk av offentlighetsprincipen. Nu senast försvarsdepartementet.

Partierna brukar leta efter profilfrågor. Vem tänker lägga beslag på insyns- och öppenhetsfrågorna? Var håller demokratiministern hus?