augusti 2012

You are currently browsing the monthly archive for augusti 2012.

Har skrivit en artikel i tidningen Advokaten om Yttrandefrihetskommitténs slutsatser. Där liknar jag TF och YGL vid en runsten. Stor och tung och enligt kritikerna otymplig och otidsenlig. Men dess tyngd utövar en dragningskraft som gör att andra yttranden skyddas.

Läs här eller här

Sanningen har långa ben och gott minne.

Den kommer oftast ikapp de flesta av oss och slår då till med full kraft i synnerhet om vi sökt dölja och dementerat oss fast i lögner. Det är det som nu drabbar utgivaren för Nerikes Allehanda. Synd på en tidning med traditioner och tyngd.

Enligt tidningens egen genomgång har Ekspong åtskilliga gånger plagierat andras texter. Tidningens granskning av sin egen utgivare finns här och här. Jag har kommenterat det som hänt i tidningen, läs här eller här.

Att enskilda som utsätts för traumatiska händelser lätt tappar omdömet är sorgligt men oftast förklarligt. Följderna drabbar som regel främst dem själva.

Men samhället får inte tappa omdömet vad som än händer. För att undvika det finns lagar och förordningar. De utgör en slags handlingsplaner för hur t.ex. ett statsministermord ska hanteras. Avsteg från rutiner och regelverk ökar riskerna för att problemet förblir olöst samt att vi får en ny rättsskandal att ta hand om.

Första årets spaningar efter Olof Palmes mördare är ett exempel på det. Jag har skrivit en kolumn i Borås Tidning läs den här eller här

Den ekonomiska och ideella rätten hos den som skapar ett konstverk, skriver en roman, tar ett fotografi, skriver en nyhetsartikel eller krönika skyddas av upphovsrätten. Utan den skulle kultursverige stanna och på sikt tyna bort. Den är en nödvändighet för att den som skapar något också ska få njuta frukterna av sitt arbete. När det gäller uppfinningar skyddar patenten och den som byggt upp ett varumärke skyddas också mot snyltare.

Det blir naturligtvis extra bekymmersamt och minst sagt pinsamt när snyltaren företräder ett företag som själv är beroende av upphovsrätten för att få verksamheten att gå runt. Än mer anmärkningsvärt blir det när det är en person som förutsätts kunna regelverket och iklätt sig ansvaret som ansvarig utgivare för en ansedd regiontidning.

Under vinjetten ”Tankar från chefredaktören” skrev utgivaren för Nerikes Allehanda, Katarina Ekspong, en krönika där såväl tankarna som ordvalet till stora delar var någon annans. Ekspong har bett om ursäkt och skribenten Pelle Blohm lär få skadestånd.

Jag skrev själv under min tid som chefredaktör på bl.a. Riksdag & Departement saltade fakturor till företag som utan att göra rätt för sig använde tidningens texter. Det ska kännas när man begår brott. Någon process verkar det inte bli i Örebro eftersom Katarina Ekspong lär vilja göra rätt för sig. Gott så.

Nu har Ekspong i varje fall unikt stoff till nästa kolumn så nu gäller det bara att hitta de egna och rätta orden.

SR i Örebro har gjort en inslag om händelsen, läs och lyssna här.

Det må vara förståligt men det är varken försvarligt eller förståndigt att tumma på grundläggande principer när något traumatiskt sker. Det är när kaoset är som störst principerna behövs som bäst.

Den norska journalisten Åsne Seierstad skrev en artikel i DN i torsdags, här.

Om än inlindat på ett lite försåtligt sätt menar hon att Anders Behring Breiviks yttrandefrihet ska begränsas. Inte med tanke på att det han uttryckt skulle utgöra hets mot folkgrupp eller uppvigling utan för att det är Breivik som sätter sitt namn under pamfletterna. Om detta hade Studio 1 ett inslag i torsdags som ni kan avlyssna här. 

I Expressen den 23 augusti har jag en artikel om preskriptionstiderna för yttranden på nätet.

Yttrandefrihetskommittén föreslår att artiklar i s.k. arkivdatabaser ska ha en bestämd och kortare preskriptionstid än andra yttranden på nätet. Artikeln går att läsa här eller här.

Efter drygt tre år presenterar Yttrandefrihetskommittén i dag sitt slutbetänkande. Presskonferensen som börjar 11.00 direktsänds på regeringens webbplats.

Betänkandet innehåller inga stora dramatiska förändringar av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men det finns förslag som enligt min uppfattning stärker yttrandefriheten ett av dem har jag skrivit om i dagens Expressen.

Slutbetänkandet, En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) finns att läsa här.

Har skrivit en artikel i Medievärlden om ett förslag att stärka rätten att sprida skrifter. Förlaget är ett av de få inslagen i Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande som mer påtagligt stärker yttrandefriheten.

Inlägget finns att läsa här eller här

Medierna i SR uppmärksammade i dag lördag att Bonniers förlag dragit tillbaka den tryckta upplagan av Herman Lindqvists memoarbok. Även om det är tveksamt om det han skriver om Karl-Gustaf Hildebrand utgör förtal av avliden är det insinuant formulerat och falskt att inte berätta vad Hildebrand verkligen sade under Bollhusmötet.

Frågan om ansvarsfördelningen mellan författarens och hans eller hennes förläggare är intressant. Förlagen brukar två sina händer och säga att ansvaret ligger helt på författaren. Det är bara delvis sant och så behöver det inte vara eller bli. Förlaget kan bli ansvarigt och vad gäller skadestånd ska det bäras solidariskt av författaren och förlaget, man tar helt enkelt pengarna där de finns.

Yttrandefrihetskommittén tog fram en modell (Ansvarsmodellen) som innebar ett ändrat ansvarsförhållande, författaren skulle bli ansvarig endast om det tydligt framgick av boken att det var det man var överens om. Kommittén gick inte vidare med modellen och i det förslag som presenteras på torsdag görs inga förändringar i ansvarskedjorna varesig när det gäller periodiska skrifter eller icke periodiska skrifter.

Här kan ni läs om och höra inslaget i Medierna.

Diskussionen om hur de politiska tjänstemännen på näringsdepartementet agerade när Aftonbladet begärde ut handlingar fortsätter.

Exakt vad som hänt och vem som gjort vad när återstår att utreda men det som kommit fram hittills har inte varit särskilt uppmuntrande för någon och i synnerhet inte för insynsintresset.

Intervju i Svd 20120817  och här.

Ett kraftfullt agerande för att få ordning på Tillväxtverket fick en snabb rekyl när politiska tjänstemän med växtvärk började dra i tåtarna på näringsdepartementet.

Ju mer jag tänker på det ju mindre ”smakligt” framstår det att icke politiskt tillsatta tjänstemän förväntas rapportera till den politiska ledningen när en allmän handling lämnats ut. Direkt olämpligt och sannolikt emot regleringen är det om de politiska pressekreterare hos ministrarna blir en del av handläggningen vid utlämnande av offentliga handlingar, t.ex. genom att de skaffar sig tid för att minimera skadorna. Sådant agerande är också oftast en ren björntjänst mot ministern.

Vad som exakt skedde på näringsdepartementet kommer säkerligen konstitutionsutskottet att kartlägga.

Men några slutsatser går att dra redan nu. Jag gör ett försök i Journalisten som kan läsas även här.

Kolumn om Yttrandefrihetskommitténs arbete i Borås Tidning.