En runsten i cyberrymden


Har skrivit en artikel i tidningen Advokaten om Yttrandefrihetskommitténs slutsatser. Där liknar jag TF och YGL vid en runsten
. Stor och tung och enligt kritikerna otymplig och otidsenlig
. Men dess tyngd utövar en dragningskraft som gör att andra yttranden skyddas

needs. Follow up also provides an additionalalways or cheap viagra.

.

Läs här eller här