Utlandsspioneri i Fokus

Artikel i tidskriften Fokus om förslaget att införa tre nya brott i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Länk till Fokus artikeln