Medieeombudsman

You are currently browsing articles tagged Medieeombudsman.


Efter ett intensivt arbete sedan sommaren 2017 har mediebranschen enats om ett nytt medieetiskt system
. Grunden togs fram av en arbetsgrupp bestående av Allmänhetens Pressombudsman Ola Sigvardsson, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, fd SR-chefen Kerstin Brunnberg, Uppdrag Gransknings Nils Hanson och undertecknad
. Nu drivs arbetet vidare med de tilltänkta huvudmännen för det framtida systemet

Förslaget med en Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas etiska nämnd (MEN) presenterades idag
. Läs artikeln på SvD brännpunkt eller här

medications such as yohimbine have been utilized How to get viagra yohimbine have been utilized empirically without the.

.

Arbetsgruppens rapport/förslag Medieetikens framtid version 20180103 och remissyttranden MO_MEN yttranden och svar 20180103.

Tags: