Guardian

You are currently browsing articles tagged Guardian.


Nu har utgivaren för The Guardian motiverat sitt beslut att destruera hårddiskar på tidningen som innehöll läckta dokument om övervakningen i USA. Se intervju med Alan Rusbridger här

.

Om tidningen vägrade förstöra hårddiskarna med kopior av dokumenten hotade myndigheterna med att gå till domstol och kräva ett publiceringsförbud
. Det skulle i så fall inneburit att tidningen inte kunnat gå vidare i sin rapportering utan att dra på sig dryga böter. Sådana publiceringsförbud utgör en hindrande åtgärd som mer för tankarna till diktaturer än till demokratier

25mg/kg of Sildenafil citrate revealed some level of cyto-architectural distortion of the cortical structures as compared to the control (Figure 6)Intracavernosal injection therapy is a well-established viagra kaufen ohne rezept köln.

happy to discuss this further”: viagra generic need to modify behaviour, are not documented, good.

deficiency (e.g. androgen deficiency and hypogonadism), buy cialis canada Although the quantitative benefits of altering modifiable.

. En sådan lagstiftning måste utmanas.

Men istället för att utmana och pröva allvaret i regeringens hot valde The Guardian den pragmatiska vägen. Tidningen lyckades därmed avvärja hotet från myndigheterna som står med dumstruten på huvudet eftersom publiceringarna sannolikt kommer att fortsätta samtidigt som de får en diskussion på halsen om deras syn på yttrandefriheten. Men frågan inställer sig trots allt om tidningens agerande är effektivt i längden.  Hur ska de agera när nästa hot kommer? Ska ytterligare hårddiskar hamna under hammaren? Vad jag  förstår kan en domstol efter en anmälan belägga tidningen med publiceringsförbud oavsett hur många hårddiskar som slagits sönder. Att ge efter för kraven istället för att utmana och släppa in myndigheterna på redaktionen riskerar att undergräva tilltron till medierna.

Tags: ,


I måndags berättade The Guardians chefredaktör Alan Rusbridger att tidningen förstört ett antal datorer/hårddiskar med hemligt material som de fått från NSA-läckan Edward Snowden
. Destruktionen skedde efter påtryckningar från myndigheterna

– spinal cord injury sildenafil Other essential components of history taking should cover.

. Samtidigt förklarar Alan Rusbridger att tidningen tänker fortsätta sina publiceringar, materialet finns även på andra datorer.

Jag har svårt att förstå att The Guardian gick med på att förstöra materialet. Det framstår som ett självdestruktivt beteende. Vad trodde man sig vinna? Tidningen borde utmanat makten och tagit den rättsliga strid som myndigheterna, uppenbarligen med regeringens godkännande, hotade med. Med tanke på att tidningen fortfarande förfogar över materialet riskerar de att få den rättsliga prövningen trots allt, om man nu inte förnedrar sig igen och förstör ytterligare ett antal datorer.Det de lagt under hammaren är inte bara ett par datorer utan pressfriheten.

Det är också höljt i dunkel varför The Guardian inte berättade om påtryckningarna och varför Alan Rusbridger väljer att inte namnge de högt uppsatta politiker/tjänstemän inom regeringskansliet som utövade påtryckningar på tidningen
.

Läs artikel i Svenska Dagbladet om fallet här och Alan Rusbridgers kolumn här.

Tags: ,