Sista ordet är inte sagt

Artikel i dagens Expressen om att regeringen inte har övergivit tanken att kriminalisera uppgiftslämnandet och publiceringen av uppgifter som gäller internationella insatser där Sverige deltar. Läs här eller här.

Tags: