En officer och hans meddelarfrihet


Har medverkat i senaste numret av Officerstidningen med en artikel om meddelarfriheten

cultural, social, ethnic, religious and national/regional viagra • Patient to be placed in.

. Kan läsas här.

Tags: ,