Bevakning av rättegångar

Föreningen Utgivarna har granskat regeringens förslag att begränsa möjligheterna för medier och allmänhet att bevaka rättegångar.

Debattartikeln publiceras på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.