Avlyssning hotar meddelarfriheten

I höst ska riksdagen ta ställning till ett stort antal förändringar vad gäller användningen av hemliga tvångsmedel. Bland annat ska användningen av avlyssning inte längre enbart kunna avse en plats utan kunna följa en person med undantag för vissa lokaler. Genom att meddelarfriheten, skydd mot efterforskning och tystnadsplikten, upphävs vid misstankar om utlandsspioneri (obehörig befattning med hemlig handling) får hemliga tvångsmedel användas vilket innebär att avlyssningen kan träffa journalistiskt arbete.

Artikel i Svenska Dagbladet 20230731