hemliga tvångsmedel

You are currently browsing the archive for the hemliga tvångsmedel category.

I höst ska riksdagen ta ställning till ett stort antal förändringar vad gäller användningen av hemliga tvångsmedel. Bland annat ska användningen av avlyssning inte längre enbart kunna avse en plats utan kunna följa en person med undantag för vissa lokaler. Genom att meddelarfriheten, skydd mot efterforskning och tystnadsplikten, upphävs vid misstankar om utlandsspioneri (obehörig befattning med hemlig handling) ska hemliga tvångsmedel kunna användas vilket riskerar att uppgifter som borde komma i dagern inom det internationella samarbetet.

Har skrivit artikel i Svenska Dagbladet 20230731