Remiss om trögare grundlagar

Publicistklubben (PK) har lämnat en remiss över SOU 2023:12. På anser inte att utredningen går tillräckligt långt när det gäller kraven för att ändra i grundlagarna.

I remissyttrandet vänder sig PK också emot att ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen i många fall byggt på förslag från ensamutredare och att regeringar inte tagit allvarliga invändningar från lagrådet på det allvar de förtjänar.