Norra Skåne

You are currently browsing articles tagged Norra Skåne.

Har medverkat i senaste numret av Juridisk Tidskrift med en genomgång av rättsfallet där utgivaren för Norra Skåne dömdes för brott mot tystnadsplikten av Högsta domstolen. Kan läsas här.

Tags: , ,