konsult

You are currently browsing articles tagged konsult.

Det är alltid lika spännande och oftast oroande att få del av hur kommuner och andra myndigheter hanterar offentlighetsprincipen. Enköpings kommuns hantering vid rekryteringen av en chef är en upplevelse utöver det vanliga.

Först har handlingarna gallrats sedan har de överhuvudtaget aldrig varit hos kommunen.

Kommunen ansåg sig inte bryta mot offentlighetsprincipen bara ”undvika”. Istället för att begära in handlingarna lästes de hos konsulten. Därmed var de inte inkomna och inte allmänna enligt kommunen. Så fel så fel. När kommunen väl fått del av en uppgift lämnar den hemliga rummen och blir allmänna handlingar, som antingen är offentliga eller sekretesskyddade.

Här artiklar i Enköpings Posten som beskriver hanteringen.  första artikeln andra artikeln tredje artikeln. Sista ordet lär inte vara sagt.

Tags: , , ,