Försvarsmakten

You are currently browsing articles tagged Försvarsmakten.

Officerstidningen ägnar sitt senaste nummer åt yttrandefriheten inom försvarsmakten. Temasidorna innehåller beskrivningar av konkreta fall där frispråkiga officerare manats att ställa in i åsiktsleden. Officerstidningen april 2018.

Tags: