Ovarsamhet hotade källa


Jag skriver i dag i Expressen, Sidan 4, om tre frågor som väckts vid läsning av en nedlagd förundersökning
. Det gäller misstankarna om brott mot tystnadsplikten i den s.k. Saudiaffären
.

1
. Vad krävs av medierna vid hanteringen av hemliga uppgifter och dokument? Minsta lilla felsteg eller misstag kan underlätta för myndigheterna att ringa in en källa.

2. Hur har regeringen och FOI (Försvarets forskningsinstitut) hanterat sekretessfrågorna? Hur stämmer överenskommelserna som ingåtts med offentlighets- och sekretesslagstiftningen? Hur får svenska myndigheter använda begrepp som ”secret” som FOI använder i sin sekretesstämpel? Har FOI ingått något sekretessavtal med saudierna och hur se det i så fall ut?

3
. Hur långt får en åklagare gå vid maskningen av en nedlagd förundersökning? Det ska vara möjligt för enskilda att se vilka grunder ett sådant beslut fattas på

• Controlled hypertension viagra online for ED..

. I det här fallet anser jag att JK gått för långt vid maskningen.

Läs artikeln här eller här.

Tags: , ,