Meddelarskyddet inom sjukvården i Skåne

Efter att ett antal läkare och sjuksköterskor i Sydsvenska Dagbladet uttryck oro för kvaliteten på cancersjukvården i Skåne reagerade deras chef. Enligt undertecknarna hotade chefen med repressalier.

Läs här eller här.