Fotolagen i KU

Regeringens förslag till en straffbestämmelse om ”kränkande fotografering” bereds nu i justitieutskottet. Konstitutionsutskottet (KU) har tagit ett initiativ för att granska så att förslaget inte strider mot yttrandefrihetsgrundlagarna.

Inför beredningen av KU:s yttrande till justitieutskottet fick Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tillfälle att framföra sina invändningar mot förslaget. Om den ”sittningen” finns att läsa på Journalistens webbplats här.

Jag har skrivit en PM som överlämnats till JU och KU. Den kan läsas här.

Propositionen är illa underbyggd och det saknas en gedigen konsekvensbeskrivning av förslagen. Därtill är på flera punkter illa skriven och bestämmelserna blir svårförutsebara för. Det gäller bland annat reglerna om förverkande av skrifter som innehåller bilder som tagits på ett kränkande sätt. Det ledde mig fel så det stycke i promemorian är alltså felaktigt. Skrifter som innehåller sådana fotografier som anses tagna på ett kränkande sätt kan alltså inte konfiskeras eller tas i beslag.

Tags: ,