Svenskarnas Parti

You are currently browsing articles tagged Svenskarnas Parti.

Det är svårt och för vissa omöjligt att inse att även den som vill avskaffa alla rättigheter ska få använda dem för att nå sina mål. Men när utnyttjandet av rättigheter går ut över någon annans rätt ska samhället ingripa. Om detta i Dagens Juridik, här som pdf.

Tags: , ,

Ibland är det lätt att glömma varför vi har en demonstrationsrätt. Diskussionen om Svenskarnas Parti att marschera genom Jönköping är ett exempel där en demokratiskt frihet inskränks för vissa.

Artikel på Aftonbladet debatt . Även här.

Tags: ,