Stefan Löfven

You are currently browsing articles tagged Stefan Löfven.


Statsministerns gratulationsbrev till Mr Trump må vara trivialt till sitt innehåll men rymmer en fråga av principiell betydelse
. Skulle bestämmelserna om utrikessekretess tillämpas på brevet skulle det sannolikt lämnas ut.

Nu har regeringskansliet maskat allt utom några inledande och avslutande fraser. Regeringen har att besluta om utlämnande vilket innebär att statsministerns beslut om sekretess kommer att prövas av statsministern och övriga statsråd
. En ordning som framstår som ett främmande inslag svensk öppenhetstradition

performance (1,2) . viagra generic When indicated oral therapy will probably become the.

. Artikel idag på dagens Expressen, kultur. Även här.

Tags: ,