opartiskhet

You are currently browsing articles tagged opartiskhet.


Det finns beslut och beslut och så finns Besluten

and result in more men with ED being helped.- vascular bypass surgery cialis.

. De där tunga yttrandena i enskilda fall där slutsatserna är generella och allmängiltiga. Besluten som man minns och som förhoppningsvis sätter avtryck.

JK:s yttrande över de två före detta högsta cheferna på Skatteverket är ett sådant beslut. Det är skarpt och hade Ingemar Hansson och Helena Dyrssen inte lämnat verket hade JK anmält dem till Ansvarsnämnden för misstänkt vänskapskorruption. De hade åsidosatt kraven på saklighet och opartiskhet och att alla ska behandlas lika synes vara fjärran från deras syn på hur myndighetsutövning ska skötas. Har skrivit en artikel för Dagens Juridik  (JK om skattechefer).

Tags: ,


När en rättighet förvandlas till en skyldighet ligger vi risigt till

regular intervals with every patient receiving treatment4. General medical and psychosocial reassessment How does cialis work?.

. Artikel i dagens Expressen om en medborgerlig rättighet som regeringen tycks betrakta som en skyldighet
.
Finns att läsa här Expressen.

Tags: , , ,