skolval

You are currently browsing articles tagged skolval.

När en rättighet förvandlas till en skyldighet ligger vi risigt till. Artikel i dagens Expressen om en medborgerlig rättighet som regeringen tycks betrakta som en skyldighet. Finns att läsa här Expressen.

Tags: , , ,