Metro

You are currently browsing articles tagged Metro.

Debatten om Qviberg och Metro har dessvärre inte gett utrymme för diskussion om politikernas agerande mot tidningen. Jag gör ett försök på Medieormen idag. Även för läsning här som pdf dokument

Miljöpartiets gruppledare i landstinget svarar här. Kan även läsas här.

Tags: , ,

Debatten om SD kampanjen rullar på.

Här artikel på www.metro.se, även här.

Tags: , ,