lagrådet

You are currently browsing articles tagged lagrådet.

Grundlagskommitténs förslag för att öka trösklarna för grundlagsändringar är inte tillräckliga.

Artikel i DN 2023-06-27

Tags: ,