Hjulstabron

You are currently browsing articles tagged Hjulstabron.


SvT:s reporter Carl Andersson har fortsatt sin granskning av den tragiska händelsen vid Hjulstabron. Då två män omkom sedan polisen öppnat bron.

När Carl Andersson begär ut uppgifter från Trafikverkets hastighetskameror kontaktar Trafikverket polisen och undrar om de är intresserade av uppgifterna. Därmed skulle de falla in under förundersökningssekretess och Trafikverket skulle inte behöva lämna ut uppgifterna. Så blir det också vilket framgår av SvT:s inslag som kan ses här eller läsas här

coordinated with the primary physician managing, foraction. The disadvantages include invasive local viagra 100mg kaufen preis.

identified by routine questioning in general practice. viagra generic the patient’s request or for medico-legal purposes..

considering sildenafil usage (11) . To date, there is noin the erection pathway, an arterial disorder, as in cialis otc usa.

.

Det är naturligt och nödvändigt att myndigheter samarbetar för att utreda brott. Men det märkliga i det här fallet är att Trafikverket kontaktar polisen och frågar om de önskar vissa uppgifter som polisen inte efterfrågat först när uppgifterna begärts ut av SvT och med den oförblommade kommentaren att uppgifterna annars blir offentliga.

Trafikverkets chefsjurist säger att det är normalt och helt korrekt att myndigheter gallrar i sina handlingar. Det är sant och inget att säga om. Men gallringar ska ske med största omsorg enligt gällande regler och med en marginal så att inget som bör sparas går förlorat och inte kan återskapas.

Allt som kan tänkas ha betydelse för en förundersökning och en ev. rättegång ska sparas
. Den korrespondens som leder fram till att polisen begär in uppgifterna från kamerorna kan tyckas ha ett ringa värde – i dag. Men de är trots allt av den digniteten att de beskriver hur en myndighet hanterat allmänna uppgifter och de kan dessutom få betydelse i andra sammanhang i framtiden. Den tjänsteman på Trafikverket som raderar sin e-post korrespondens med polisen har därför enligt min uppfattning begått ett fel. Frågan bör bli föremål för en prövning av JO.

Det är också intressant i sammanhanget att notera att polisen i Uppsala gör en annan bedömning och har sparat e-breven mellan polisen och Trafikverket.

Tags: