censur

You are currently browsing articles tagged censur.

Tags: , ,

Visst var det en seger för kulturtidskrifterna att Per Bill och alliansen fick styra kosan mot Canossa. Men en Pyrrhusseger., Det är dags att tänka om och avskaffa det selektiva stödet för massmedier.

Här artikel i Expressen 2014-12-19 kan även läsas här.

Tags: , , ,