Påtryckningar och indragningsmakt

Artikel på GP:s kultursida om påtryckningar och nya förslag att inskränka yttrandefriheten. Som alltid handlar det om att stoppa eller försvåra distributionen av yttranden, den svagaste länken i regleringen.