Eftersök av källa

En tjänsteman ställde frågor till en journalist på Svensk Jakt om hur han kommit över en rapport om skyddsjakt på björn.

Att frågan om uppgiftslämnare ställs spontant och i stunden är inte bra. Det är olämpligt och klandervärt. Men om det upprepas i härdigt går det över gränsen och riskerar att vara straffbart.