Draksådd och databaser

En förutsättning för dagens undersökande journalistik är att allmänna handlingar görs tillgängliga i databaser. Inte minst när det gäller lagöverträdelser. En handfull svenska domstolar vägrar nu lämna ut brottmålsdomar i digitalform till databaser som Acta Publica. Har skrivit artikel på Expressen kultur om regeringens intentioner att databaserna i fortsättningen inte ska sortera under yttrandefrihetsgrundlagarna utan istället under EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Tags: