Wikforss Åsa

You are currently browsing the archive for the Wikforss Åsa category.

Åsa Wikforss har svarat i Expressen. Svaret reser fler frågor om hennes inställning. Återkommer.