Besvärliga människor behövs

Under ovanstående rubrik publicerade Lag & avtal en intervju med undertecknad.