saklighet

You are currently browsing articles tagged saklighet.

Det finns beslut och beslut och så finns det Besluten. De där tunga yttrandena i enskilda fall där slutsatserna är generella och allmängiltiga. Besluten som man minns och som förhoppningsvis sätter avtryck.

JK:s yttrande över de två före detta högsta cheferna på Skatteverket är ett sådant beslut. Det är skarpt och hade Ingemar Hansson och Helena Dyrssen inte lämnat verket hade JK anmält dem till Ansvarsnämnden för att vänskapskorruption. De hade åsidosatt kraven på saklighet och opartiskhet och att alla ska behandlas lika synes vara fjärran från deras syn på hur myndighetsutövning ska skötas. Har skrivit en artikel för Dagens Juridik  (JK om skattechefer).

Tags: ,

När en rättighet förvandlas till en skyldighet ligger vi risigt till. Artikel i dagens Expressen om en medborgerlig rättighet som regeringen tycks betrakta som en skyldighet. Finns att läsa här också Expressen.

Tags: , , ,